Kary ITD, jak ich uniknąć

Statystyki Inspekcji Transportu Drogowego wskazują na to, że przedsiębiorcy zajmujący się transportem oraz kierowcy pojazdów wciąż jeszcze mają wiele problemów z przestrzeganiem przepisów dotyczących ustawowych regulacji przewozów. Większość naruszeń wiąże się z nieprawidłowym używaniem tachografów, ignorowaniem przepisów dotyczących prowadzenia pojazdów oraz czasu pracy lub zlekceważeniem obowiązku posiadania i przedłużania licencji oraz odpowiednich zaświadczeń. W wielu przypadkach ITD. Zmuszone było podczas kontroli sięgać po słone grzywny pieniężne lub odebranie uprawnień. Co należy zrobić by uniknąć kar?

Jak uniknąć kar finansowych?

Najlepszą metodą okazuje się prewencja. By nie narażać się na nieprzyjemności trzeba przede wszystkim uczciwie wywiązywać się ze swoich obowiązków i przestrzegać wszystkich przepisów – niezależnie od tego czy się one nam podobają czy nie. Nałożone odgórnie regulacje są wiążące dla kontrolerów Inspekcji Transportu Drogowego i to na ich podstawie dochodzi do decyzji o nałożeniu stosownej kary. Sam przedsiębiorca musi zastanowić się i upewnić, że prowadzi swoją działalność gospodarczą w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz upewnić się, że zatrudnieni przez niego kierowcy w pełni wywiązują się ze swoich obowiązków. Niestety czasami niewyszkolony kierowca może być przyczyną bardzo dotkliwych kar dla samego przedsiębiorcy – warto zadbać o odpowiednie szkolenia, motywowanie załogi do jazdy zgodnie z przepisami oraz dawania dobrego przykładu przez surowe stosowanie się do obowiązujących zasad.

Przepisy i kodeksy a kary ITD

Skąd przedsiębiorca ma wiedzieć, że każdy szczegół jego działalności odpowiada aktualnie obowiązującym przepisom? Wszystkie regulacje zawarte są w dokumentach, które trzeba poznać. Szczególnie wiążące są następujące przepisy: Kodeks Pracy, Ustawa o Czasie Pracy Kierowców, Ustawa o Transporcie Drogowym, Rozporządzenie WE/561/2006, Rozporządzeniu Ministra Transportu w sprawie uzyskiwania certyfikatów i kompetencji zawodowych, Dyrektywa 2002/15/WE, Dyrektywa 2006/22/WE, Rozporządzenie WE/3821/85, Rozporządzeniu Ministra Transportu w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych, Umowa AETR, Ustawa o systemie tachografów cyfrowych, Wytyczne Głównego Inspektoratu Pracy i Transportu Drogowego, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz, Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz Ustawa o Drogach publicznych.

Na zapoznanie się z tymi dokumentami trzeba przygotować sobie sporo czasu – wszystkie te dokumenty, ustawy i kodeksy to kilkaset stron typowo prawniczego języka. Nie da się jednak obejść tej wiedzy, jeżeli pragnie się bezpiecznie i legalnie prowadzić biznes związany z transportem. Większość z tych dokumentów dotyczy przedsiębiorców, ale spora cześć regulacji jest wiążąca dla samych kierowców – a zatem, obowiązek zapoznania się z zawiłościami prawniczego języka nie jest obowiązkiem tylko i wyłącznie szefa. Warto poświecić nieco czasu i zrozumieć dokładnie jakie błędy oraz przewinienia można popełnić w trakcie prowadzenia firmy lub pojazdu, gdyż jest to jedyny skuteczny i sprawdzony sposób na unikanie kar ITD.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *